דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation LinksPortal for Administrative Units
To reset your password:
- Use the first 8 digits of your ID number.
- Use your 5 digit personal code*.
  Users with OTP - use OTP password.
 
All characters in the image are in lowercase, without spaces.
 
For support please contact helpdesk@ekmd.huji.ac.il
 
*Personel can find this code in their salary slip (tlush maskoret). Students can find it in their paybook (pinkas tashlumim).
 
To renew your personal code
click here.
National ID:
Personal code:
(4 or 5 digit)
captcha
אפיון ותכנות: צוות EKMD, הרשות למחשוב שלוחת עין כרם